Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcrumbs

Share

Main content

The Board

As of Apr 1, 2015

BOARD OF DIRECTORS

Representative Directors

Shiro Kondo

Zenji Miura

 

Directors

Nobuo Inaba

Yohzoh Matsuura

Yoshinori Yamashita

Kunihiko Satoh

 

 

Outside Directors

Mochio Umeda

Kunio Noji

Makoto Azuma

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

Audit & Supervisory Board Member

Kunihito Minakawa

Mitsuhiro Shinoda

Outside Audit & Supervisory Board Member

Takao Yuhara

Kimitoshi Yabuki

EXECUTIVE OFFICERS

Chairman Shiro Kondo  
President and CEO Zenji Miura    
Corporate Executive Vice Presidents Nobuo Inaba Yohzoh Matsuura Yoshinori Yamashita
Kunihiko Satoh    
Corporate Senior Vice Presidents Soichi Nagamatsu Hidetsugu Nonaka Katsumi Kurihara
Seiji Sakata Daisuke Segawa Masayuki Ishihara
Katsunori Nakata Akira Oyama Kazuo Nishinomiya
Hisao Murayama    
Corporate Vice Presidents Junichi Matsuno Masahiro Nakamura Tadashi Furushima
Yasutomo Mori Shigeo Kato Yoshinori Sakaue
Hiroyuki Ishino    
Group Executive Officers Hidetaka Matsuishi Nobuaki Majima Martin Brodigan
Jeffrey Briwick David Mills Haruhisa Sakai
Eiichi Katoh Tetsuya Takano Noboru Akahane
Masahiro Kumei Satoru Taji