The Board

As of June 20, 2014

BOARD OF DIRECTORS

Representative Directors Shiro Kondo Zenji Miura  
Directors Nobuo Inaba Yohzoh Matsuura Yoshinori Yamashita
Kunihiko Satoh    
Outside Directors Mochio Umeda Kunio Noji Makoto Azuma

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

Audit & Supervisory Board Member Kunihito Minakawa Mitsuhiro Shinoda  
Outside Audit & Supervisory Board Member Takao Yuhara Kimitoshi Yabuki  

EXECUTIVE OFFICERS

Chairman Shiro Kondo  
President and CEO Zenji Miura    
Corporate Executive Vice Presidents Shiro Sasaki Nobuo Inaba Yohzoh Matsuura
Yoshinori Yamashita Kunihiko Satoh  
Corporate Senior Vice Presidents Soichi Nagamatsu Hidetsugu Nonaka Katsumi Kurihara
Seiji Sakata Daisuke Segawa Masayuki Ishihara
Katsunori Nakata Akira Oyama  
Corporate Vice Presidents Junichi Matsuno Masahiro Nakamura Tadashi Furushima
Kazuo Nishinomiya Hisao Murayama Yasutomo Mori
Group Executive Officers Hidetaka Matsuishi Nobuaki Majima Kiyotaka Yamada
Martin Brodigan Jeffrey Briwick David Mills
Haruhisa Sakai    

Page Top