Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcrumbs

Share

Main content

The Board

As of April 1, 2016

BOARD OF DIRECTORS

Representative Directors

Shiro Kondo

Zenji Miura

Directors

Nobuo Inaba

Yohzoh Matsuura

Yoshinori Yamashita

Kunihiko Satoh

Akira Oyama

Outside Directors

Mochio Umeda

Kunio Noji

Makoto Azuma

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

Audit & Supervisory Board Members

Kunihito Minakawa

Mitsuhiro Shinoda

Outside Audit & Supervisory Board Members

Takao Yuhara

Kimitoshi Yabuki

EXECUTIVE OFFICERS

President and CEO

Zenji Miura

Corporate Executive Vice Presidents

Yohzoh Matsuura

Yoshinori Yamashita

Kunihiko Satoh

Corporate Senior Vice Presidents

Akira Oyama

Hidetsugu Nonaka

Katsumi Kurihara

Seiji Sakata

Masayuki Ishihara

Katsunori Nakata

Kazuo Nishinomiya

Hisao Murayama

Corporate Vice Presidents

Junichi Matsuno

Masahiro Nakamura

Tadashi Furushima

Yasutomo Mori

Shigeo Kato

Yoshinori Sakaue

Hiroyuki Ishino

Ian Winham

Yukihiko Yamanaka

Nobuhiro Gemma

Takashi Kozu

Corporate Advisory Officers

Daisuke Segawa

Hidetaka Matsuishi

Martin Brodigan

Jeffrey Briwick

David Mills

Haruhisa Sakai

Eiichi Katoh

Tetsuya Takano

Noboru Akahane

Satoru Taji

Masahiro Kumei